Звіти

Звіт

про роботу з інформаційними запитами в апараті Івано-Франківської облдержадміністрації

 

Івано-Франківська обласна державна адміністрація у 2012 році отримала 152 запитів на інформацію.За період з 9 травня 2011 р. по 31 грудня 2012 р.

отримали 248 запитів.

Канал надходження запитів

Кількість

(за 2012)

Кількість

(за весь період)

Пошта

46

89

Електронна пошта

66

92

Телефон

-

-

Факс

1

1

Інші канали (особисто )

39

66

Вид інформації

Кількість

(за 2012)

Кількість

(за весь період)

Інформація про фізичну особу

25

45

Інформація довідково-енциклопедичного характеру

4

6

Інформація про стан довкілля (екологічна інформація)

17

27

Інформація про товар (роботу, послугу)

16

23

Науково-технічна інформація

-

-

Податкова інформація

-

-

Правова інформація

5

14

Статистична інформація

47

70

Соціологічна інформація

1

1

Інші види інформації (діяльність органів виконавчої влади)

37

62

Категорія запитувачів

Кількість

(за 2012)

Кількість

(за весь період)

Фізичні особи

74

131

Юридичні особи

23

47

Об’єднання громадян без статусу юридичної особи

32

54

Засоби масової інформації,

журналісти

31

37

Відомості про кількість запитів на публічну інформацію, що надійшла до Івано-Франківської обласної державної адміністрації за 2012 рік 

Назва органу виконавчої влади

Загальна кількість отриманих запитів на інформацію

Кількість запитів на інформацію,

що надійшли

Результати розгляду запитів на інформацію

Звідки надійшли запити на інформацію (область, район, місто, село)

Види запитува-ної інформа-ції

Най-більш

Запиту-вані доку-менти

поштою

телефоном

факсом

ел.поштою

від представників засобів масової інформації

від громадян

від юридичних осіб

від об’єднань громадян без статусуюридичноїособи

направлено як розпоряднику інформації

задоволено

надіслано належним розпорядникам інформації

відмовлено

опрацьовується

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Івано-Франківська обласна державна адміністрація

152

85

-

1

66

31

66

23

32

8

135

10

-

7

м. Київ,

м. Донецьк,

м. Кам’янець-Подільський,

м. Одеса,

м. Львів,

м. Харків,

м. Кривий Ріг,

м. Черкаси,

м. Чернівці,

м. Луганськ,

м. Алчевськ,

м. Хмельницький,

м. Дніпропетровськ,

м. Острог,

м. Фатіма (Португалія),

м. Алушта,

м. Умань,

м. Івано-Франківськ,

м. Надвірна,

м. Коломия,

м. Калуш,

смт Кути,

смт Лисець,

с. Городниця,

с. Копанки,

с. Сівка-Войнилівська,

с. Розтоки,

с. Кропивник,

с. Химчин,

с. Бистриця,

с. Зелене,

с. Пійло

екологічна, інвестиційна, земельна, транспортна,

економічна політика,

освіта,

питання туризму,

аграрний сектор,

релігійні питання,

культури,

комунальне господарство,

соціальний захист,

підприємництво,

охорона здоров’я,

заробітна плата,

розпорядження бюджетними коштами,

діяльність місцевих органів виконавчої влади,

діяльність органів місцевого самоврядування,

про стан довкілля,

інші види інформації

діяльність місцевих органів виконавчої влади

Відомості про кількість запитів на публічну інформацію, що надійшла до Івано-Франківської обласної державної адміністрації

 

Загальна кількі-сть отрима-них запитів на інформацію

Кількість запитів на інформацію, що надійшли

Результати розгляду запитів на інформацію

Звідки надійшли запити на інформа-цію (область, район, місто, село)

Види запитуваної інформації?

Найбільш

запитувані документи

поштою

телефоном

факсом

ел.поштою

від представників засобів масової інформації

від громадян

від юридичних осіб

від об’єднань громадян без статусуюридичноїособи

надіслано із ОВВ

направлено як розпоряднику інформації

задоволено

відмовлено

надіслано належним розпорядникам інформації

опрацьовується

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

01-31.01.2013

8

3

-

-

5

1

4

1

2

-

-

13

-

1

1

м. Київ,

м. Івано-Франківськ,

м. Бурштин,

с. Татарів

діяльність місцевих органів виконавчої влади,

розпорядження бюджетними коштами,

будівництво,

комунальне господарство,

освіта,

інше

діяльність місцевих

органів виконавчої влади 

01-28.02.2013

19

14

-

-

5

2

11

5

1

-

-

13

-

1

6

м. Київ,

м. Івано-Франківськ,

м. Калуш,

смт Печеніжин

діяльність органів виконавчої влади,

розпорядження бюджетними коштами,

охорона культурної спадщини,

земельні відносини, правова інформація,

соціальний захист,

міжнаціональні відносини,

питання дітей, молоді,

реалізація промислової політики,

питання туризму, культури

діяльність місцевих

органів виконавчої влади

поштою

телефоном

факсом

ел.поштою

від представників засобів масової інформації

від громадян

від юридичних осіб

від об’єднань громадян без статусуюридичноїособи

надіслано із ОВВ

направлено як розпоряднику інформації

задоволено

відмовлено

надіслано належним розпорядникам інформації

опрацьовується

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

01-31.03.2013

23

11

-

-

12

1

12

3

7

-

-

23

-

1

6

м. Київ,

м. Одеса,

м. Дніпропетровськ,

м. Хмельницький,

м. Івано-Франківськ,

м. Калуш

діяльність місцевих органів виконавчої влади,

розпорядження бюджетними коштами,

питання сім’ї, дітей,

охорона здоров’я,

промислова політика

будівництво,

комунальне господарство,

освіта

діяльність місцевих

органів виконавчої влади 

01-30.04.2013

30

19

-

-

11

-

5

1

24

-

-

27

-

-

9

м. Київ,

м. Запоріжжя,

м. Івано-Франківськ,

м. Калуш,

м. Надвірна

діяльність органів виконавчої влади,

розпорядження бюджетними коштами,

екологія,

соціальний захист,

аграрний сектор,

питання дітей, спорту,

підприємництво,

будівництво,

освіта

діяльність місцевих

органів виконавчої влади

01-31.05.2013

21

6

-

1

14

-

11

1

9

1

-

28

-

1

1

м. Київ,

м. Львів,

м. Луцьк,

м. Івано-Франківськ,

м. Калуш

діяльність місцевих органів виконавчої влади,

охорона культурної спадщини,

питання туризму

охорона здоров’я,

заробітна плата,

інформація про стан довкілля,

комунальне господарство,

соціальний захист,

інше

діяльність місцевих

органів виконавчої влади

01-30.06.2013

18

8

-

2

8

-

9

2

7

-

-

12

1

1

5

м. Київ,

м. Дніпропетровськ,

м. Івано-Франківськ,

м. Калуш

31.07.2013 16:10