Державний архів області

Вакансії станом на 19.05.2021 року


з/п

Повна назва посади

Примітка

1.

Заступник начальника відділу формування Національного архівного фонду, діловодства та науково-технічного опрацювання документів

 

2.

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку

 

02.07.2019 10:00