Розпорядження від 2001-03-05. № 153

Про обласну премію імені Богдана Бойка в галузі журналістики

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 05.03.2001 №153

м.Івано-Франківськ

Про обласну премію імені Богдана
Бойка в галузі журналістики

З метою активізації участі засобів масової інформації області у висвітленні проблем соціально-економічного та політичного розвитку області та підвищення фахового рівня і ділової кваліфікації журналістських кадрів:

1. Затвердити Положення про обласну премію імені Богдана Бойка в галузі журналістики, Положення про комісію з цієї премії та її склад згідно з додатками NN1, 2, 3.

2. Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації (М.Логін) профінансувати управління у справах преси та інформації облдержадміністрації на суму 5,0 тис.грн. в межах коштів, передбачених в обласному бюджеті на фінансову підтримку засобів масової інформації, для відзначення осіб, удостоєних премії імені Богдана Бойка, та на виготовлення дипломів “Лауреат премії імені Богдана Бойка”, Почесних знаків лауреата.

3. Управлінню у справах преси та інформації (І.Дячишин), головному фінансовому управлінню облдержадміністрації (М.Логін) щорічно при формуванні обласного бюджету враховувати потребу в коштах для відзначення лауреатів премії.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Б.Томенчука.

 

Голова обласної державної

адміністрації Михайло Вишиванюк

 

 

 

 

 

Додаток №1

до розпорядження облдержадміністрації

від 05.03.2001р. №153

П О Л О Ж Е Н Н Я

про обласну премію імені Богдана Бойка в галузі журналістики

1. Премія імені Богдана Бойка є найвищою в області відзнакою у галузі журналістики (далі - премія), яку за поданням комісії присуджує обласна державна адміністрація.

Премією відзначаються творчі набутки журналістів, оприлюднені впродовж року в засобах масової інформації, а також ті, що вийшли окремими виданнями і утверджують гуманістичні ідеали та духовність українського народу, показують історичні витоки народу з національною самобутністю і свідомістю, служать ідеалам демократизму суспільства та спрямовані на розвиток державотворення в Україні.

2. На здобуття премії висуваються оприлюднені в засобах масової інформації публікації - публіцистичні виступи, нариси, статті, кореспонденції, фотосвітлини, радіо - та телевізійні сюжети, фільми, вміщені матеріали чи їх добірки в окремих книжках та часописах, показані по телебаченню, озвучені на радіо, наукові розвідки з теорії та практики журналістики.

3. Премія імені Богдана Бойка встановлюється в таких номінаціях:

- преса,

- телебачення,

- радіомовлення.

Розміри премії по кожній із номінацій визначаються щороку обласною державною адміністрацією.

4. Висунення кандидатів з числа членів Національної Спілки журналістів України, які творять на теренах області, проводяться творчими спілками, редакціями засобів масової інформації та видавництвами, громадськими організаціями культурно-мистецького спрямування, редакціями часописів, управлінням культури облдержадміністрації, навчальними закладами та ін.

Від імені творчих організацій, закладів та установ висунення здійснюють їх президії, секретаріати, колегії, ради тощо. Висунення відбувається в дусі гласності та вимогливості.

5. Комісія приймає матеріали з 1 січня по 1 травня поточного року з числа публікацій за попередній рік.

6. Колектив авторів не може перевищувати 3-х осіб.

7. Премія присуджується авторові (авторам) лише один раз за життя або ж посмертно.

8. Ухвала про визначення лауреатів виноситься членами комісії таємним голосуванням і затверджується відповідним розпорядженням облдержадміністрації. Вона оприлюднюється в засобах масової інформації краю щорічно до 6 червня - Дня журналіста та дня народження журналіста і письменника Богдана Бойка.

9. Особі, удостоєній премії, вручається Диплом “Лауреат премії імені Богдана Бойка”, Почесний знак лауреата та грошова винагорода.

Опис Диплома і Почесного знака лауреата затверджує комісія з премій.

10. Дипломи, Почесні знаки та грошові премії вручаються лауреатам в урочистій обстановці при щорічному відзначенні Дня журналіста.

11. У разі відзначення премією творчого журналістського колективу всім лауреатам видаються Дипломи і Почесні знаки, а грошова премія ділиться між ними порівну. Премії можуть присуджуватися лише в окремих номінаціях або ж декілька в одній із номінацій - у залежності від поданих на конкурс матеріалів номінантів.

12. У разі втрати чи псування Диплома або Почесного знака лауреата дублікати не видаються (за винятком особливих обставин).

13. Диплом, Почесний знак лауреата, якого нагороджено посмертно, вручаються родині покійного, а грошова премія переходить у спадок у відповідності з чинним законодавством.

 

Додаток №2

До розпорядження облдержадміністрації

від 05.03.2001р. №153

П О Л О Ж Е Н Н Я

про комісію з обласної премії імені Богдана Бойка в галузі журналістики

1. Комісія з обласної премії імені Богдана Бойка в галузі журналістики (далі - комісія) є громадським органом, підпорядкованим голові обласної державної адміністрації.

На комісію покладено функції висунення, конкурсного відбору, присудження та вручення премії імені Богдана Бойка.

Рішення комісії про присудження премії імені Богдана Бойка затверджується розпорядженням обласної державної адміністрації.

Комісія у своїй діяльності керується Конституцією, законами та іншими нормативно-правовими актами України.

2. Комісія для виконання покладених на неї завдань:

- постійно відстежує журналістські процеси на Прикарпатті, аналізує їх і визначає найяскравіші творчі набутки;

- встановлює терміни висунення, обговорення, публікації списку публікацій і прийняття рішень про присудження премій;

- приймає та попередньо розглядає роботи, висунуті на здобуття премії, стежить за дотриманням визначеного порядку висунення і забезпечує їх гласність;

- проводить відбір робіт для участі в конкурсі на здобуття премії у чотири тури:

I - попередній відбір шляхом обговорення та відкритого голосування,

2 - допущення робіт до конкурсу шляхом таємного голосування;

3 - публікація у засобах масової інформації із зазначенням авторів, організація обговорення та його аналіз з урахуванням пропозицій та зауважень;

4 - остаточне обговорення творів і прийняття таємним голосуванням рішення про присудження премії для подання його на затвердження головою обласної державної адміністрації.

3. Комісія має право:

- залучати до рецензування та експертного розгляду творчих доробків, висунутих на здобуття премії, спеціалістів у галузі журналістики;

- утворювати з числа членів комісії експертні групи за галузями - преса, телебачення, радіо.

4. Комісія утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та членів комісії.

Персональний склад комісії затверджується розпорядженням обласної державної адміністрації терміном на три роки.

Склад комісії формується за поданням голови комісії з найавторитетніших в області і відомих за її межами фахівців.

5. Основною формою роботи комісії є засідання, яке проводить голова комісії, а в разі його відсутності - заступник голови.

Засідання комісії є правомірними за наявності двох третіх складу.

Рішення комісії про допущення творів до конкурсу приймається простою більшістю голосів, а при присудженні премії - не менше, як 3/4 голосів присутніх на засіданні членів комісії.

 

Додаток №3

до розпорядження облдержадміністрації

від 05.03.2001р. №153

СКЛАД КОМІСІЇ

з обласної премії імені Богдана Бойка в галузі журналістики

Б.Томенчук

-

заступник голови облдержадміністрації, голова комісії

 

 

 

І.Дячишин

-

начальник управління у справах преси та інформації облдержадміністрації, заступник голови комісії

 

 

 

Б.Фіголь

-

голова обласної організації Національної спілки журналістів України, заслужений журналіст України, секретар комісії

 

 

 

Члени комісії:

 

 

 

Р.Андріяшко

-

генеральний директор облдержтелерадіокомпанії, заслужений журналіст України

 

 

 

О.Бабій

-

головний редактор обласного телебачення “Галичина”, голова постійної профільної комісії обласної ради, головний редактор журналу “Перевал”, заслужений журналіст України

 

 

 

В.Назарчук

-

головний редактор газети “Галичина”, заслужений журналіст України

 

 

 

Б.Рокетський

-

шеф-редактор газети “За незалежність”, член Національної спілки журналістів України, член Національної спілки письменників України, член Спілки політв’язнів та репресованих

 

Заступник голови обласної

державної адміністрації Роман Струтинський

05.03.2001 00:00