Розпорядження від 2001-11-12. № 815

Про програму розвитку ефірного радіомовлення на території області

Розпорядження
від 12.11.2001 № 815

м. Івано-Франківськ

Про програму розвитку ефірного
радіомовлення на території області

На сьогодні в області діють два види технічного забезпечення розповсюдження радіопрограм: проводове та ефірне мовлення.При цьому, підгалузь проводового мовлення переживає глибоку кризу. Поглиблюється стала тенденція щодо відмови абонентів від його послуг. Майже не проводиться капітальний ремонт ліній і заміна станційного обладнання.

За період  1991 - 2001 рр. мережа проводового мовлення зменшилась на 263,6 тис. радіоточок. Для її відновлення в населених  пунктах, де вона не  функціонує, необхідно було б майже 5 млн. грн.

У зв'язку з цим головним управлінням економіки промисловості і розвитку підприємництва облдержадміністрації спільно з фахівцями зацікавлених підприємств та організацій розроблена Програма розвитку ефірного радіомовлення на території області. Програма передбачає забезпечення освоєння та випуску сучасних радіоприймачів ефірного мовлення на Івано-Франківському виробничому об'єднанні "Карпати" і розміщення  ультракороткохвильових  радіопередавачів на радіорелейній станції "Рокита" та існуючих телевізійних вежах.

Про це йшлося на засіданні колегії при голові облдержадміністрації 30.10.2001 року.

З метою розширення зони трансляції ефірного радіомовлення та збереження існуючої мережі проводового мовлення:

1. Затвердити Програму розвитку ефірного радіомовлення на території області (додається) і внести у встановленому порядку зазначену програму та питання щодо виділення  480 тис. грн. для її реалізації на розгляд сесії обласної ради .

2. Івано-Франківській дирекції ВАТ "Укртелеком" (П.Романів) вжити невідкладних заходів щодо безумовного збереження та забезпечення безперебійного функціонування існуючої мережі проводового мовлення.

3. Рекомендувати Івано-Франківському виробничому об'єднанню "Карпати" (Б.Гудзак) забезпечити виготовлення радіоприймачів ультракороткохвильового діапазону відповідно до потреб населення області, максимально зменшивши їх собівартість.

4. Головному управлінню економіки, промисловості і розвитку підприємництва облдержадміністрації (Ю. Півнєв) здійснювати координацію роботи підприємств, організацій та установ щодо реалізації Програми розвитку ефірного радіомовлення на території області.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови обласної державної адміністрації В. Бруса.

Перший заступник голови
обласної
державної адміністрації

Василь Брус
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням
облдержадміністрації
від12.11.2001№ 815

Програма розвитку ефірного радіомовлення на території області

ВСТУП

Програма розвитку ефірного радіомовлення на території області розроблена головним управлінням економіки промисловості та розвитку підприємництва обласної державної адміністрації спільно з фахівцями дирекції ВАТ "Укртелеком", виробничого об'єднання "Карпати" та обласного радіотелевізійного передавального центру.

В програмі описані її мета, призначення та етапи реалізації, проаналізований стан, техніко-економічні показники і прогноз розвитку радіомовлення в області. Подано також результати розробок, які фактично утворюють програму першочергових перспективних заходів спрямованих на розвиток ефірного мовлення.

При реалізації цього проекту буде задоволено потреби населення області у прийомі радіопрограм ультракороткохвильового (УКХ) діапазону радіоприймачами виробництва ВО "Карпати", розширена мережа передавальної сітки з покриттям нею практично 100 відсотків території.

1. Загальні положення

1.1 Мета та призначення програми.

Обласна цільова програма ставить за мету на основі аналізу існуючого стану радіомовлення та прогнозів його розвитку розробити основні напрямки покриття ефірним мовленням всієї території області, визначення джерел, механізмів фінансування та інвестицій в галузь радіомовлення.

1.2 Етапи реалізації програми.

Перший етап:

2001 рік. Розробка перспективної схеми переходу до ефірного радіомовлення та підготовка виробництва сучасного (УКХ) радіоприймача РП-203, РП-210 на ВО "Карпати".

Другий етап:

2002-2004 роки. Розміщення двох передавачів потужністю 1 кВт кожний на радіорелейній станції "Рокита" та встановлення малопотужних 100 Вт. УКХ передавачів на базі восьми існуючих телевізійних веж для охоплення радіомовленням більшості населених пунктів області.

2. Аналіз сучасного стану, техніко-економічні показники галузі радіомовлення області та прогнозування подальшого її розвитку.

В області діє два види технічного забезпечення розповсюдження радіопрограм: проводове та ефірне мовлення.

Розвиток технічних засобів проводового мовлення на Прикарпатті почався в листопаді 1939 року з будівництва радіотрансляційного вузла в обласному центрі.

Будівництво радіомережі продовжувалося спочатку в райцентрах і селищах міського типу, потім охопило приміські села і дійшло до найвіддаленіших гірських сіл і присілків.

Станом на 1липня 2001 року проводове радіомовлення області характеризують такі показники:

- кількість радіовузлів,

-

55

в т.ч. трьохпрограмні

-

30

- загальна корисна потужність радіовузлів

-

435.9

- число радіоточок

-

324.7 тис. шт.

в т.ч. основних

-

194.7 тис. шт.

- довжина ліній радіофікації - всього,

-

16761 км

в т.ч. повітряних

-

15660,8 км

кабельних

-

1100.2 км

- кількість радіоточок на 100 сімей

-

41.6

В останні роки експлуатація проводового мовлення наштовхнулась на великі труднощі.

На сьогоднішній день функціонування проводового мовлення є багатосторонньою проблемою, неефективною технологією, від якої відмовилися більшість розвинутих країн світу. Воно переживає глибоку кризу. З 1991 року припинились бюджетні асигнування на проведення капітального ремонту ліній і заміни станційного обладнання. Це призвело до того, що протягом останніх років ремонт лінійного та станційного обладнання виконувався на 2-3 % від необхідних обсягів. В даний час повністю не функціонує проводове радіомовлення в 171 населеному пункті, частково - в 63. Кількість радіоточок (до списання) в цих населених пунктах склала 46.4 тис. штук, довжина ліній складає 2350 км. (додатки № 1,2).

В сільській місцевості кількість населених пунктів без проводового мовлення зростатиме і надалі. Так, тільки за рахунок майбутньої реконструкції ліній електропередач спільної підвіски передбачається ріст на 300 населених пунктів, а це біля 100 тис. радіоточок. Існує стала тенденція щодо відмови абонентів від послуг проводового мовлення .

З цієї причини кількість радіоточок зменшилась на 151.1 тис. штук в порівнянні з 1991 роком, а загальний відсів за цей же період склав 263,6 тис. штук, що складає 26.3 тис. радіоточок в рік ( додаток № 3). За прогнозами фахівців цей відсів продовжуватиметься і щорічно складатиме 12-15 тис. штук. Така ж ситуація спостерігається в усіх областях України (додатки № 4, 5).

Через низьку абонементну плату значно погіршується стан підгалузі. Так, в першому півріччі цього року дохід на одну радіоточку складав 2,0 грн. при витратах 4.1 грн.

Крім цього, виникли великі труднощі в експлуатації станційного обладнання , 70% якого відпрацювало нормативні терміни і вимагає заміни (орієнтовна вартість 500 тис. грн.). Основне наявне обладнання виготовлялось в Росії і давно знято з виробництва, через що запчастини відсутні.

Розрахунки ВАТ "Укртелеком" показують, що в середньому по Україні вартість відновлення однієї радіоточки становить 100 грн. Таким чином, для відновлення роботи мережі проводового мовлення в населених пунктах, де воно не функціонує, необхідно майже 5 млн. грн.

Неефективність проводового мовлення зумовлюється великою матеріало - та енергоємністю, значними трудозатратами. Біля 2/3 споживання електроенергії галуззю зв'язку припадає на цю технологію.Тут функціонує 55 радіотрансляційних вузлів, 16761 км ліній, на сьогодні це майже 200 тис. абонентських вводів.

3. Передумови реалізації програми розвитку ефірного радіомовлення на території області.

У зв'язку з відсутністю в даний час розробленої державної концепції ефірного мовлення, як альтернативи проводовому, пропонується вихід із ситуації, що склалася - перехід на ефірне мовлення, при цьому максимально підтримуючи існуючі лінії проводового мовлення. Для такого переходу в області існують відповідні умови - в м. Івано-Франківську діє два УКХ передавачі потужністю 4 кВт кожний (їх експлуатацію здійснює обласний радіотелепередавальний центр), що транслюють першу і другу національні та обласну радіопрограми. Ці передавачі забезпечують впевнений прийом вказаних радіопрограм на 70 відсотках території області (згідно з даними вимірювань, які проведені республіканською станцією радіоконтролю, додаток № 4). Працюють також шість приватних радіостудій ефірного мовлення. З них чотири в м. Івано-Франківську ("Західний полюс", "Дзвони", "Бойчук-студія" та "Вежа"), одна в м. Снятині ("Нова хвиля") і одна в м. Коломиї ("Сяйво").

Користуватися послугами ефірного мовлення мають можливість майже 80 відсотків населення області.

Виробничим об'єднанням "Карпати" розроблені і випускаються радіоприймачі, які забезпечують впевнений прийом сигналу. Обстеження, проведені фахівцями з допомогою цих приймачів, показують, що прийом радіопрограм можливий в більшості населених пунктів області.

Але вся територія області ефірним мовленням не охоплюється через відсутність радіопередавачів.

4. Механізм та умови реалізації програми.

Впровадження ефірного радіомовлення неможливе без прийняття національної концепції розвитку технічних засобів радіомовлення. Для розробки і впровадження такої концепції необхідні об'єднання дій та координація зусиль всіх зацікавлених організацій, Державного комітету зв'язку та інформатизації, Національної Ради з питань телебачення і радіомовлення, Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, інших державних і недержавних органів.

Крім цього, необхідно вирішити два основні питання - виділення частотного ресурсу для прикордонних районів області, що пов'язано з міжнародною координацією, та отримати ліцензії Національної ради з питань телебачення і радіомовлення для трансляції програм ефірного мовлення для суб"єктів господарювання.

Основні заходи щодо реалізації програми наведені у додатку № 6.

Обласний радіотелевізійний передавальний центр забезпечуватиме всю технічну сторону програми.

Початкове фінансування програми пропонується здійснити за рахунок обласного бюджету в 2002 році і винести це питання на розгляд сесії обласної ради. Кошторис витрат на виконання робіт і придбання передавальної апаратури додається.

Використання коштів, виділених для реалізації програми, проводитиметься виключно на конкурсній основі шляхом проведення тендеру з метою визначення найбільш ефективних суб'єктів господарювання.

5. Пояснення до схеми покриття території області ефірним радіомовленням.

Спеціалістами обласного радіотелевізійного передавального центру (ОРТПЦ) розроблена схема впровадження ефірного радіомовлення на території Івано-Франківської області.

З метою її практичної реалізації передбачається придбати і встановити на базі існуючих телевізійних веж вісім ультракороткохвильових передавачів потужністю 100 Вт кожний. На схемі показані пункти установки радіопередавачів: Долина, Яблуниця,

Яремча, Рокита Велика, Річка, Верховина, Снятин. На радіорелейній станції "Рокита" також заплановано встановити два передавачі потужністю 1 кВт кожний.

Розрахунок витрат.

За попередніми розрахунками для реалізації програми впровадження ефірного мовлення на території області необхідно виділити (в цінах на 01.01.2001 р.) 480 тис. грн., а саме:

- вартість одного УКХ радіопередавача потужністю 1 кВт - 50 тис.грн. При потребі двох необхідна сума складатиме 100 тис. грн.;

- вартість одного УКХ радіопередавача потужністю 100 Вт - 25 тис. грн. При потребі встановлення 8 передавачів необхідна сума складатиме 200 тис. грн.;

- вартість панельної антени на УКХ передавачах двох станцій Івано-Франківськ і Рокита складатиме 80 тис.грн.;

- вартість робіт щодо монтажу одного радіопередавача - 12,5 тис. грн. для 8 передавачів необхідно 100 тис. грн.

Всього для реалізації програми необхідно 100+ 200 + 80 + 100 = 480 тис. грн.


12.11.2001 00:00