2015 рік

Протягом шести років реалізації заходів Програми вдалося зберегти позитивну динаміку в інноваційній сфері. Так, область за результатами 2014 року увійшла у десятку лідерів серед регіонів України за часткою інноваційно-активних підприємств в загальній кількості промислових (ІІІ місце), питомою вагою реалізованої інноваційної продукції в загальному обсязі промислової (ІV місце), кількості охоронних документів на корисні моделі (І місце),  промислові зразки (ІІ місце) та винаходи (І місце).

З метою створення та сприяння розвитку мережі обєктів інноваційної інфраструктури в області:

відкрито центри трансферу технологій в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу та Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника;

створено Центр розвитку підприємництва «Бізнес-Інкубатор» на базі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;

зареєстровано індустріальний парк «Долина», який занесено до Державного реєстру індустріальних (промислових) парків; в процесі погодження документація на створення індустріального парку «Бурштин»;

створено «Науковий парк «Прикарпатський національний університет» в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Протягом ІІ півріччя 2015 року проведено два конкурсних відбори інвестиційних проектів, які пропонувалися до фінансування;

- здійснюють свою діяльність громадські організації «Обласна організація Товариства винахідників і раціоналізаторів України» та «Мережа сприяння конкуренто­спроможності та інноваційності».

Протягом 2010-2015 років проведено ряд заходів інформаційно-комунікативного характеру:

обласні щорічні виставки науково-технічних розробок, новітніх технологій та обладнання «Досягнення науки – виробництву», за результатами яких надруковано  каталог «Інте­лек­ту­а­ль­ний продукт вчених, винахідників та раціоналізаторів Прикарпаття»;

щорічні тема­тич­ні семінари-навчання «Актуальні питання реалізації інвес­ти­ційної та інно­ваційної політики в області. Основи права інтелек­туальної влас­нос­ті», слухачами яких були працівники органів влади різних рівнів, відпо­ві­дальні за реалізацію інноваційної політики (на базі обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самовря­ду­ван­ня, державних підприємств, установ і організацій);

обласні науково-практичні конференції, присвячені Дню вина­хід­ника і раціоналізатора України, на яких присуджувалася  обласна що­річна премія ім. Г.Терсенова в галузі винахідництва і раціоналізації;

-  засідання Громадської ради з питань наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності при облдержадміністрації, що дозволяло вчасно реагувати на проблеми, що виникали у сфері інновацій, та приймати спільні рішення щодо їх подолання.

02.02.2016 09:57