Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету для виконання програми енергозбереження для населення Івано-Франківської області на 2015-2018 роки

З метою підвищення енергоефективності та зменшення обсягів використання енергетичних ресурсів населенням області та відповідно до програми енергозбереження для населення Івано-Франківської області на  2015-2018 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 16.10.2015 р.   №1836-39/2015:

1. Затвердити Порядок використання коштів обласного бюджету для виконання програми енергозбереження для населення Івано-Франківської області на 2015-2018 роки (додається).

 

2.  Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання розпорядження покласти на головного відповідального виконавця – департамент промисловості та інфраструктури облдержадміністрації (С. Подошва).

 

3.  Розпорядження набуває чинності з дня його офіційного опублікування.

 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на  першого заступника голови облдержадміністрації С. Басараба.

Порядок

використання коштів обласного бюджету для виконання програми енергозбереження для населення Івано-Франківської області на  2015-2018 роки

 

І. Загальні положення 

1.1. Порядок використання коштів обласного бюджету для виконання програми енергозбереження для населення Івано-Франківської області на 2015-2018 роки (далі – Порядок) розроблено відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 01 березня 2010 року  №243 «Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2016 роки» та від 17 жовтня 2011 року №1056 «Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження», Меморандуму про партнерство у сфері енергоефективності житлових будинків від 24.06.2015 р., укладеного між Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України, Івано-Франківською обласною державною адміністрацією та Івано-Франківською обласною радою, програми енергозбереження для населення Івано-Франківської області на 2015-2018 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 16.10.2015 р. № 1836-39/2015,  з метою підвищення енергоефективності та зменшення обсягів використання енергетичних ресурсів населенням області. 

1.2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем Програми є департамент промисловості та інфраструктури облдержадміністрації.

1.3. Виділення коштів на часткове відшкодування відсотків за кредитами, отриманими населенням (фізичними особами, об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житловими будинковими кооперативами) на заходи з енергозбереження є цільовим та здійснюється в межах коштів, передбачених в обласному бюджеті  на відповідний рік на виконання заходів програми енергозбереження для населення Івано-Франківської області на 2015-2018 роки. 

1.4. Часткове відшкодування відсотків за отриманими кредитами здійснюється:

фізичним особам – відповідно до розділу V цього Порядку;

співвласникам багатоквартирних будинків (далі - ОСББ), житловим будинковим кооперативам (далі - ЖБК) – відповідно до розділу VІ цього Порядку. 

1.5. Часткове відшкодування відсотків за отриманими кредитами здійснюється за умов укладення генерального договору про співробітництво між департаментом промисловості та інфраструктури облдержадміністрації і кредитно-фінансовою установою.

ІІ. Напрями та умови використання коштів обласного бюджету 

2.1. Виконання заходів з енергозбереження здійснюється на умовах співфінансування за рахунок коштів обласного бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством (державний, місцеві бюджети, власні кошти фізичних осіб, ОСББ, ЖБК тощо). 

2.2. Бюджетні кошти спрямовуються на відшкодування частини  відсоткової ставки за кредитами, отриманими фізичними особами, ОСББ, ЖБК на енергозберігаючі заходи. 

2.3. Відповідно до цього Порядку бюджетні кошти можуть бути використані на часткове відшкодування відсоткової ставки за кредитами, отриманими фізичними особами, ОСББ та ЖБК на:

утеплення стін будинків, підлоги, горищ, та дахів;

встановлення рекуператорів тепла;

встановлення та заміну вікон та віконно-балконних конструкцій;

встановлення та реконструкцію електроопалення за енергозберігаючими технологіями;

встановлення та реконструкцію індивідуальних систем опалення;

встановлення вентиляційних систем. 

2.4. Рішення про виділення коштів з обласного бюджету  приймаються тільки на заходи, передбачені програмою енергозбереження для населення Івано-Франківської області на 2015-2018 роки.

ІІІ. Подання та розгляд звернень про виділення коштів

 

3.1. Звернення про виділення коштів з обласного бюджету подають фінансово-кредитні установи (далі - заявники) головному розпоряднику коштів обласного бюджету.

 

3.2. У зверненні обов’язково зазначається:

інформація про напрям використання коштів обласного бюджету;

 

інформація щодо фінансування цих заходів за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством (коштів державного та місцевих бюджетів, власні кошти фізичних осіб, ОСББ, ЖБК тощо).

ІV. Виділення коштів з обласного бюджету

 

4.1. Кошти з обласного бюджету виділяються на рахунки кредитно- фінансових установ на підставі розпорядження облдержадміністрації та зведених реєстрів фінансово-кредитних установ згідно з додатками 1,2.

 

4.2. Кредитно-фінансові установи щомісячно до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом, подають головному розпоряднику бюджетних коштів інформацію про використання коштів обласного бюджету.

 

4.3. Складання та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим використанням здійснюється головним розпорядником коштів в установленому законодавством порядку.

 

V. Часткове відшкодування відсотків за кредитами, отриманими фізичними особами на заходи з енергозбереження

 

5.1. Розмір відшкодування відсотків за надані кредитно-фінансовими установами кредити визначається згідно з додатком 3.

 

5.2. Часткове відшкодування відсотків здійснюється на підставі таких документів, які зберігаються в кредитно-фінансовій установі і є доступними для ознайомлення за вимогою головного розпорядника коштів:

 

копія паспорта Позичальника (1-4, 11 ст.), завірена в установленому порядку;

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, завірена в установленому порядку (при наявності);

кредитний договір;

документи, які підтверджують цільове використання кредитних коштів (рахунок-фактура, договір купівлі-продажу або інший документ, який підтверджує сплату коштів за придбаний товар, акт прийому - передачі товару або накладна).

5.3. Пакет документів, передбачений у пункті 5.2, формує та зберігає в себе кредитно-фінансова установа, яка видала відповідний кредит.

 

5.4. Для часткового відшкодування відсотків кредитно-фінансові установи щомісячно, до 5 числа місяця, наступного за звітним, подають головному розпорядникові коштів обласного бюджету Зведений реєстр Позичальників (додаток 1), які отримали кредити в цих установах на заходи з енергозбереження, де зазначається сума відшкодування за конкретний місяць.

 

5.5. Часткове відшкодування відсотків здійснюється щомісячно, шляхом перерахунку головним розпорядником коштів обласного бюджету на рахунок кредитно-фінансової установи, яка, у свою чергу, розподіляє ці кошти на поточні рахунки Позичальників.

 

5.6. Кредитно-фінансові установи після проведення розрахунків з Позичальниками надають щомісячно до 25 числа головному розпоряднику коштів відповідний звіт про використання бюджетних коштів.

 

VI. Часткове відшкодування відсотків за кредитами, отриманими об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків,  на заходи з енергозбереження

 

6.1. Розмір відшкодування відсотків за надані кредитно-фінансовими установами кредити визначається згідно з додатком 3.

 

6.2. Часткове відшкодування відсотків здійснюється на підставі таких документів, які зберігаються в кредитно-фінансовій установі і є доступними для ознайомлення за вимогою головного розпорядника коштів:

 

статут (зі змінами і доповненнями), або інші установчі документи завірені в установленому порядку;

 копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців;

кредитний договір;

документи, які підтверджують цільове використання кредитних коштів (рахунок-фактура, договір купівлі-продажу або інший документ, який підтверджує сплату коштів за придбаний товар, акт прийому - передачі товару або накладна).

6.3. Пакет документів, передбачений у пункті 6.2, формує та зберігає в себе кредитно-фінансова установа, яка видала відповідний кредит.

 

6.4. Для часткового відшкодування відсотків кредитно-фінансові установи щомісячно, до 5 числа місяця, наступного за звітним, подають головному розпорядникові коштів обласного бюджету Зведений реєстр Позичальників (додаток 2), які отримали кредити в цих установах на заходи з енергозбереження, де зазначається сума відшкодування за конкретний місяць.

 

6.5. Часткове відшкодування відсотків здійснюється щомісячно, шляхом перерахунку головним розпорядником коштів обласного бюджету на рахунок кредитно-фінансової установи, яка, у свою чергу, розподіляє ці кошти на поточні рахунки Позичальників.

 

6.6. Кредитно-фінансові установи після проведення розрахунків з Позичальниками надають щомісячно до 25 числа головному розпоряднику коштів відповідний звіт про використання бюджетних коштів.

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

 

 

19.02.2016 15:24