Стратегія розвитку Івано-Франківської області до 2027 року

Стратегія розвитку Івано-Франківської області на 2021-2027 роки

План заходів з реалізації Стратегії розвитку Івано-Франківської області на 2021-2023 роки

Повідомлення про оприлюднення проекту звіту про стратегічну екологічну оцінку та документу державного планування

Початок роботи над проєктом Плану заходів з реалізації у 2021-2023 роках Стратегії розвитку Івано-Франківської області на 2021-2027 роки

Розробляється проект Стратегії розвитку Івано-Франківської області

Рішення Івано-Франківської обласної ради від 20.09.2019. № 1182-30/2019 «Про розроблення проектів Стратегії розвитку Івано-Франківської області на 2021-2027 роки та Плану заходів з її реалізації на 2021-2023 роки»

07.11.2019  577 Про створення робочої групи та координаційної ради з розроблення проектів Стратегії розвитку Івано-Франківської області на 2021-2027 роки та Плану заходів з її реалізації на 2021-2023 роки

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту Стратегії розвитку Івано-Франківської області на 2021- 2027 роки

Стратегічний аналіз розвитку Івано-Франківської області на 2021-2027 роки

SWOT- аналіз Івано-Франківської області

SWOT- матриця Івано-Франківської області

Порівняльні переваги, виклики, ризики та сценарії розвитку Івано-Франківської області 

Стратегічне бачення розвитку Івано-Франківщини

Звіт визначення економічного та інноваційного потенціалу Івано-Франківської області

Новини

02.10.2019 17:04