Стратегія розвитку Івано-Франківської області до 2027 року

Повідомлення про оприлюднення проекту звіту про стратегічну екологічну оцінку та документу державного планування

Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту:

Повна назва: Стратегія розвитку Івано-Франківської області на 2021-2027 роки.

Стратегія розвитку Івано-Франківської області на 2021-2027 роки розроблена у відповідності до конституційного принципу – пріоритету інтересів людини. Ключовими чинниками при формуванні проєкту Стратегії є доступна освіта та якісна медицина, чисті вода і повітря, власна безпека, цікава робота з достойною оплатою і відпочинок, транспортна доступність, справедливий суд, відсутність бюрократії.

Стратегічне планування здійснювалось робочою групою та координаційною радою, утвореними розпорядженням облдержадміністрації  від 07.11.2019 №577 «Про створення робочої групи та координаційної ради з розроблення проектів Стратегії розвитку Івано-Франківської області на 2021-2027 роки та Плану заходів з її реалізації на 2021-2023 роки», за участі представників департаментів та управлінь облдержадміністрації, депутатів обласної ради, керівників підприємств та установ, підприємців, представників громадських організацій та асоціацій, незалежних експертів із застосуванням нових інструментів регіонального розвитку з урахуванням конкурентних переваг щодо розвитку видів економічної діяльності, які мають інноваційний потенціал на засадах смарт спеціалізації.

Стратегічне бачення розвитку Івано-Франківщини: Івано-Франківщина – комфортний і безпечний для проживання регіон з високим рівнем життя, високорозвинений культурний, туристичний, курортно-рекреаційний центр України з конкурентоспроможною та інноваційною економікою.

Місія Івано-Франківщини: Забезпечення добробуту та високої якості життя теперішнього і майбутніх поколінь в умовах розвитку конкурентоспроможної та інноваційної економіки на засадах збереження культурних традицій, природних особливостей та переваг краю.

 У Стратегії визначено 3 стратегічні цілі:

Конкурентоспроможна економіка на засадах смарт-спеціалізації

Розвиток інфраструктури області

Створення комфортних та безпечних умов проживання на території Івано-Франківської області

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:

Івано-Франківська обласна рада

Передбачувана процедура громадського обговорення:

у тому числі:

а) дата початку та строки здійснення процедури:

громадське обговорення розпочато 02 січня 2020 року та триватиме до 31 січня 2020 р. включно.

б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо):

Зауваження і пропозиції надаються органу, зазначеному у підпункті г) цього пункту, у письмовому та електронному вигляді.

в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення): не заплановані.

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адреса, за якою можна ознайомитися з проектом документу державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

З проектом документу державного планування та звітом про стратегічну екологічну оцінку можна ознайомитися у Департаменті економічного розвитку, промисловості та інфраструктури обласної державної адміністрації (поштова адреса: вул. Грушевського, 21 м. Івано-Франківськ, 76000тел. 556417, електронна адреса: main@industry.if.gov.ua) та на сайті Івано-Франківської обласної державної адміністрації ( http://www.old.if.gov.ua/news/47474)

ґ) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій:

Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури обласної державної адміністрації (поштова адреса: вул. Грушевського, 21 м. Івано-Франківськ, 76000 тел. 556417, електронна адреса: main@industry.if.gov.ua).

Зауваження та пропозиції подаються у строки, визначені вимогами частини 6 статті 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

д) Місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

– Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА (поштова адреса: вул. Сахарова, будинок 23-А, місто Івано-Франківськ, 76018);

– Департамент охорони здоров‘я Івано-Франківської ОДА (поштова адреса: вул. Грушевського, 21 м. Івано-Франківськ, 76000).

Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування – відсутня.

ДОДАТОК – Звіт про стратегічну екологічну оцінку Стратегії розвитку Івано-Франківської області на 2021-2027 роки (doc)

21.01.2020 10:32