Умови вступу до військових вишів у 2020 році

До мережі вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти (далі — ВВНЗ та ВНП ЗВО.) входить два університети, чотири академії, шість військових інститутів, три коледжі сержантського складу, одне відділення військової підготовки, тридцять три кафедри військової підготовки, десять кафедр медицини катастроф та військової медицини та три військових ліцеї. Три заклади мають статус «Національний.

Терміни підготовки становлять — 2,5 року на здобуття ступеня освіти «фаховий молодший бакалавр», 4 роки — «бакалавр» за усіма спеціальностями, 1,5 року — «магістр».

 Підготовку для проходження військової служби за контрактом на посадах сержантського (старшинського) складу здійснюють військові коледжі (відділення військової підготовки) сержантського (старшинського) складу ВВНЗ та ВНП ЗВО.

На навчання прийматимуть осіб віком із 17 років у рік вступу до 30 років, які здобули повну загальну середню освіту з-поміж цивільної молоді, випускників військових або військово-морських ліцеїв і ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, строкової військової служби та військовослужбовців військової служби за контрактом. Також здобувати освіту зможуть резервісти і військовозобов’язані з повною загальною середньою освітою, що не мають військових звань офіцерського складу.

Особливість вступної кампанії 2020 року  — надання права військовослужбовцям строкової служби брати участь у конкурсі для вступу до ВВНЗ (ВНП ЗВО) лише за сертифікатами зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти.

Контрактники, які бездоганно прослужили в ЗС України не менше одного терміну, або які проходять строкову військову службу за призовом під час мобілізації та зазнали поранення під час виконання службових обов’язків у районі проведення ООС, мають право вступу до ВВНЗ на заочну форму навчання для здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» за цивільними спеціальностями.

Довідка. В умовах особливого періоду брати участь у конкурсі за результатами вступних іспитів при вступі на освітні програми у галузі воєнних наук мають право:

— громадяни України, звільнені зі строкової служби — протягом року після звільнення;

— студенти закладів вищої освіти, які виявили бажання вчитись у ВВНЗ;

— вступники з числа випускників військового (військово-морського) ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, які закінчили навчання в рік вступу;

— військовослужбовці військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період.

Вступники з числа цивільної молоді та резервістів будуть брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань.

Вступники до ВВНЗ та ВНП ЗВО, крім надання сертифіката (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти або складання вступних іспитів з конкурсних предметів, обов’язково проходять психологічне обстеження, оцінювання рівня фізичної підготовленості та медичний огляд.

Порядок подачі документів

 Особи з числа цивільної молоді, які виявили бажання вступити на навчання до ВВНЗ або ВНЗ ВНП, в період з 01 січня до 01 червня року вступу подають особисто заяву до районного або міського військового комісаріату за місцем реєстрації.

У заяві зазначають:

— прізвище, ім’я та по батькові вступника;

— рік, місяць і день народження;

— поштовий індекс, адреса місця проживання та номер контактного телефону;

— найменування обраного ВВНЗ (ВНП ЗВО);

— обраний напрям (спеціальність) підготовки;

— перелік конкурсних предметів, з яких вступник зареєструвався для проходження зовнішнього незалежного оцінювання знань в Українському центрі оцінювання якості освіти (якщо реєстрація мала місце).

До заяви додають:

— автобіографія;

— копія документа державного зразка про повну загальну середню освіту (здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;

— шість кольорових фотокарток розміром 3×4 см;

— копії документів, які відповідно до чинного законодавства встановлюють право на пільги при вступі до ВВНЗ (ВНП ЗВО);

— копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

— два поштових конверти з марками і заповненими особисто адресою проживання та адресою районного (міського) військового комісаріату, де вступник перебуває на військовому обліку;

— довідка про проходження спеціальної перевірки;

— копія документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України), військовий квиток або посвідчення про приписку, свідоцтво про народження — для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

Усі копії документів засвідчені районним або міським військкоматом, до якого їх подають, або в установленому законодавством порядку.

Вступники, які зареєстровані на тимчасово окупованій території АР Крим, у Донецькій та Луганській областях і тимчасово проживають за їхніми межами, у разі неможливості оформлення особової справи у військовому комісаріаті за місцем проживання мають право подати заяву на вступ безпосередньо до приймальної комісії ВВНЗ. Оформлення особових справ таких вступників здійснюється безпосередньо у ВВНЗ.

Особи рядового, сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом та строкової військової служби, що бажають вступити на навчання до ВВНЗ та ВНП ЗВО для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів (ступенів) «молодшого спеціаліста» («фахового молодшого бакалавра») та «бакалавра» за схемою підготовки «курсант», з 1 лютого до 1 квітня року вступу на навчання подають рапорт за підпорядкованістю.

У рапорті вказують:

— військове звання, прізвище, ім’я та по батькові;

— займана посада;

— рік, місяць, день народження;

— здобутий рівень освіти;

— найменування ВВНЗ (ВНП ЗВО), до якого бажає вступити військовослужбовець;

— обраний напрям (спеціальність) підготовки;

— наявність або відсутність сертифіката (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів.

До рапорту додаються: копія документа державного зразка про повну загальну середню освіту (документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) та додатка до нього, шість фотокарток розміром 3×4 см, які завірені штабом військової частини, автобіографія, службова картка.

Військовослужбовці, які відповідають умовам прийому на навчання у ВВНЗ та ВНП ЗВО, направляються встановленим порядком на первинний медичний огляд до військово-лікарської комісії для визначення придатності.

Терміни вступних випробувань

Рішення про зарахування військовослужбовців вступниками до ВВНЗ (ВНП ЗВО), чи про відмову в направленні на навчання ухвалюють старші командири (начальники). У разі прийняття позитивного рішення, документи на військовослужбовця подають за підпорядкованістю до 10 квітня року вступу.

Затверджені списки вступників з числа військовослужбовців із доданням відповідних документів надсилають до вищих військових навчальних закладів до 15 травня року вступу на навчання.

Військовослужбовців строкової військової служби ЗСУ, відібраних вступниками до ВВНЗ (ВНП ЗВО), направляють командири військових частин на навчальні збори при навчальних закладах, які здійснюють підготовку військових фахівців за схемою навчання «курсант» перед складанням вступних випробувань.

Терміни проведення вступних випробувань до всіх ВВНЗ та ВНП ЗВО — з 09 по 17 липня включно, до Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба — з 01 до 17 липня.

У Департаменті військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міноборони створено оперативну групу, яка забезпечує координацію діяльності органів військового управління, ВВНЗ та ВНП ЗВО з питань проведення заходів вступної кампанії у 2020 році, контактний телефон якої: (044) 271-12-67.

Кому залишають пільги, а кому встановлюють квоти

Поза конкурсом цього року зможуть вступати до військових вишів особи, в яких один із батьків або усиновлювачів був військовослужбовцем, який загинув або був визнаний судом безвісти зниклим під час виконання обов’язків військової служби. Цією пільгою, відповідно до положень Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», можна скористатися впродовж трьох років після здобуття загальної середньої освіти.

Також поза конкурсом мають право вступати до військових вишів учасники бойових дій (на території інших держав) та члени сімей учасників бойових дій на території інших держав. Це передбачено Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Крім того, діятиме і цільовий прийом до військових вишів, так звана квота. Право зарахування на навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів на підставі цільового прийому буде надано вступникам з-поміж військовослужбовців військової служби за контрактом. Для них встановлена квота в кожному виші в розмірі 10% від загального обсягу прийому за кожною спеціальністю підготовки.

Для вступників з-поміж випускників військових ліцеїв і ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою встановлено квоту — 12% від загального обсягу прийому. А вступники з осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, та особи, місцем проживання яких є територія проведення ООС, матимуть квоту в кожному ВВНЗ у розмірі 3% від загального обсягу прийому за кожною спеціальністю підготовки.

13.03.2020 14:00