Консультації з громадськістю

Громадське обговорення/ Збір пропозицій до проєкту розпорядження облдержадміністрації «Про схвалення проєкту регіональної цільової програми розвитку туризму в Івано-Франківській області на 2021 рік»

Найменування органу виконавчої влади, який проводить обговорення:

Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської обласної державної адміністрації

Назва проєкту акта, винесеного на обговорення:

Розпорядження облдержадміністрації «Про схвалення проєкту регіональної цільової програми розвитку туризму в Івано-Франківській області на 2021 рік»

Мета проведення консультацій з громадськістю: збір пропозицій та зауважень до проєкту розпорядження облдержадміністрації «Про схвалення проєкту регіональної цільової програми розвитку туризму в Івано-Франківській області на 2021 рік»

Способи забезпечення участі в обговоренні: електронні консультації

Соціальні групи населення і заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія прийнятого рішення:

Соціальні групи:  всі категорії громадян

Заінтересовані сторони: туристи і екскурсанти, суб’єкти туристичної діяльності, громадські організації

Можливі наслідки проведення в життя рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін:

  • розвиток туристичної та придорожньої інфраструктури;
  • диверсифікація доступу до туристичних послуг;
  • зростання зайнятості населення в туризмі та супутніх галузях економіки.

Електронна скринька для подання пропозицій в режимі електронного листування: ums@if.gov.ua

Строк подання пропозицій та зауважень: до 25.08.2020 року

Форма подання пропозицій та зауважень:

Пропозиції та зауваження учасників публічного громадського обговорення (у формі  електронних консультацій з громадськістю) подаються у письмовій формі на електронну адресу, зазначену в інформаційному повідомленні про проведення публічного громадського обговорення

Номер телефону, за яким надаються консультації з питання, що винесено на обговорення: (0342) 55-19-25

Прізвище, ім’я відповідальної особи органу виконавчої влади: начальник відділу туризму управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської обласної державної адміністрації Віталій Передерко

Строки і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення (у формі  електронних консультацій з громадськістю): на веб-сайті Івано-Франківської обласної державної адміністрації www.old.if.gov.ua; не пізніше ніж через два тижні після прийняття рішень за результатами обговорення

Проект розпорядження «Про схвалення проєкту регіональної цільової програми розвитку туризму в Івано-Франківській області на 2021 рік»  

Проект програми

10.08.2020 17:14