Консультації з громадськістю

Громадське обговорення/ Збір пропозицій до проєкту розпорядження облдержадміністрації «Про схвалення проєкту регіональної цільової Програми розвитку міжнародного співробітництва Івано-Франківської області на 2021 рік»

Інформаційне повідомлення
про проведення публічного громадського обговорення

Найменування органу виконавчої влади, який проводить обговорення:

Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської обласної державної адміністрації

Назва проєкту акта, винесеного на обговорення:

Розпорядження облдержадміністрації «Про схвалення проєкту регіональної цільової Програми розвитку міжнародного співробітництва Івано-Франківської області на 2021 рік»

Мета проведення консультацій з громадськістю: збір пропозицій та зауважень до проєкту розпорядження облдержадміністрації «Про схвалення проєкту регіональної цільової Програми розвитку міжнародного співробітництва Івано-Франківської області на 2021 рік»

Способи забезпечення участі в обговоренні: електронні консультації

Соціальні групи населення і заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія прийнятого рішення:

  • Соціальні групи:  всі категорії громадян
  • Заінтересовані сторони: суб’єкти транскордонного співробітництва, громадські організації

Можливі наслідки проведення в життя рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін:

  • започаткування нових та розвиток існуючих взаємовигідних економічних та культурних зв’язків області з регіонами та міжнародними організаціями країн світу;
  • створення сприятливих умов для діяльності інвесторів;
  • збільшення обсягів залученої міжнародної технічної допомоги

Електронна скринька для подання пропозицій в режимі електронного листування: ums@if.gov.ua

Строк подання пропозицій та зауважень: до 01.09.2020 року

Форма подання пропозицій та зауважень:

Пропозиції та зауваження учасників публічного громадського обговорення (у формі  електронних консультацій з громадськістю) подаються у письмовій формі на електронну адресу, зазначену в інформаційному повідомленні про проведення публічного громадського обговорення

Номер телефону, за яким надаються консультації з питання, що винесено на обговорення: (0342) 55-20-42

Прізвище, ім’я відповідальної особи органу виконавчої влади: начальник управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської обласної державної адміністрації Олександр Зрайко

Строки і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення (у формі  електронних консультацій з громадськістю): на веб-сайті Івано-Франківської обласної державної адміністрації www.old.if.gov.ua; не пізніше ніж через два тижні після прийняття рішень за результатами обговорення

 

ДОДАТКИ

Проект розпорядження «Про схвалення проєкту регіональної цільової Програми розвитку міжнародного співробітництва в Івано-Франківській області на 2021 рік» 

Проект «Регіональна цільова Програма розвитку міжнародного співробітництва Івано-Франківської області на 2021 рік»

17.08.2020 13:45