Відбудеться додатковий конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства соціального спрямування, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2021 році

Департамент соціальної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації оголошує додатковий конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства соціального спрямування, для виконання (реалізації) яких у 2021 році надаватиметься фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету.

Конкурс проводиться в рамках виконання обласної комплексної Програми соціального захисту населення Івано-Франківської області на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 23.12.2016 № 402-12/2016 (зі змінами).

Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2011  № 1049 (зі змінами), Порядку використання коштів обласного бюджету для надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства соціального спрямування на реалізацію програм (проектів, заходів), затвердженого розпорядженням обласної державної адміністрації від 06.05.2019 № 202, зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції в Івано-Франківській області 16.05.2019 за № 47/1594 (зі змінами) та наказу департаменту соціальної політики обласної державної адміністрації від 13.07.2021 № 200 «Про проведення додаткового конкурсу програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства соціального спрямування, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету у 2021 році».

Мета конкурсу – розвиток партнерства з громадськими організаціями соціального спрямування та залучення їх до розв’язання соціальних проблем цільових груп населення області відповідно до визначених пріоритетних напрямків.

Конкурсні пропозиції, які подаються на конкурс, мають бути спрямовані на вирішення таких пріоритетних завдань:

1. Соціальна реабілітація учасників антитерористичної операції, операції об’єднаних сил.

2. Проведення спортивних заходів з метою військово-патріотичного виховання дітей та молоді.

3. Соціальна реабілітація та надання соціальних послуг особам з інвалідністю.

4. Підвищення рівня гендерної грамотності та гендерної культури населення області.

Рівень виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) має відповідати адміністративно-територіальному рівню проведення конкурсу.

Проекти (програми, заходи) для участі у конкурсі можуть подавати інститути громадянського суспільства, які:

- є юридичними особами, зареєстрованими в установленому порядку;

- зареєстровані не пізніше ніж за 6 місяців до оголошення конкурсу;

- відповідають типам організацій, визначеним у Порядку.

Проекти можуть включати такі види діяльності:

відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, пов’язаних з вшануванням та увічненням пам’яті ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та політичних репресій, формуванням соборності та державності, проголошенням Незалежності України, захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;

проведення заходів з реалізації положень Конвенції про права осіб з інвалідністю з нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю, Дня пам’яті Чорнобильської трагедії та Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

проведення заходів з пошуку, ексгумації та перепоховання останків загиблих;

проведення спортивно-реабілітаційних та фізкультурно-оздоровчих заходів за умови участі в них переважної кількості представників цільової групи населення;

проведення тренінгів, курсів, навчальних семінарів та інших інформаційно-просвітницьких заходів відповідно до тематики програми (проекту, заходу);

проведення заходів з військово-патріотичного виховання;

розроблення та виготовлення періодичних, довідкових, інформаційних, аналітичних та методичних видань з питань соціального захисту, реабілітації, соціалізації, адаптації, працевлаштування цільової групи населення без права їх подальшого використання в комерційних цілях.

Програми (проекти, заходи) можуть включати вищевказані види діяльності, але не обмежуватись їх переліком.

У рамках проведення конкурсу не можуть бути підтримані проекти, які:

- спрямовані на отримання прибутку;

- спрямовані на підтримку політичної партії або релігійної організації;

- не передбачають обласного рівня реалізації;

- здійснюються за рахунок видатків бюджетів інших рівнів за іншими програмами.

Надання фінансової підтримки здійснюється в межах асигнувань, передбачених в обласному бюджеті на 2021 рік.

Загальний фонд бюджетних коштів конкурсу проектів, становить 210,0 тис. грн, із них на відповідні пріоритетні напрямки:

№ з/п

Пріоритетні напрямки

Граничний обсяг фінансування, тис. грн.

1.

Соціальна реабілітація учасників антитерористичної операції, операції об’єднаних сил.

80,0

2.

Проведення спортивних заходів з метою військово-патріотичного виховання дітей та молоді

70,0

3.

Соціальна реабілітація та надання соціальних послуг особам з інвалідністю.

 

50,0

4.

Підвищення рівня гендерної грамотності та гендерної культури населення області

 

10,0

Загальний обсяг фінансування

210,0

Інститут громадянського суспільства, який визнається переможцем конкурсу та отримує фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, бере участь у співфінансуванні програми (проекту, заходу) в розмірі не менш як 15 відсотків необхідного обсягу фінансування.

Для участі в конкурсі необхідно подати такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства соціального спрямування, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за формою згідно з додатком 3.2. до наказу департаменту соціальної політики обласної державної адміністрації від 15.03.2021 № 52;
 • опис проекту та кошторису витрат, необхідних для його реалізації, за формою згідно з додатком 3.3.до наказу департаменту соціальної політики обласної державної адміністрації від 15.03.2021 № 52;
 • інформацію про діяльність інституту громадянського суспільстваза формою згідно з додатком 3.4. до наказу департаменту соціальної політики обласної державної адміністрації від 15.03.2021 № 52;
 • листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (в разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);
 • документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи інституту громадянського суспільства на підписання, подання чи захист конкурсної пропозиції (у разі підписання чи захисту конкурсної пропозиції не керівником інституту громадянського суспільства).

Конкурсна пропозиція складається українською мовою.

Проекти, що подаються для участі у конкурсі, повинні бути розраховані не більше ніж на один бюджетний рік.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.

Конкурсні пропозиції подаються у друкованій та електронній формі.

Усі документи, що складають друкований варіант конкурсної пропозиції, мають бути подані в папці, прошнуровані та пронумеровані, укомплектовані відповідно до зазначеного вище переліку документів. Електронні копії документів, що складають конкурсну пропозицію, подаються у форматі PDF та MicrosoftWord (MicrosoftExcel) на електронних носіях інформації разом із друкованим варіантом конкурсної пропозиції.

Конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.

Інститут громадянського суспільства може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

Конкурсні пропозиції приймаються з 13.07.2021 по 11.08.2021 включно, щоденно, крім суботи, неділі та святкових днів, за адресою:  вул. Л. Курбаса, 2, м. Івано-Франківськ.

Консультації та додаткова інформація за телефоном: 0 342 75 24 67 або на сайті обласної державної адміністрації на сторінці департаменту соціальної політики обласної державної адміністрації.

До участі у конкурсі не допускаються інститути громадянського суспільства у разі, коли:

 • інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає інформації про інститут громадянського суспільства, що міститься у відкритих державних реєстрах;
 • інститут громадянського суспільства не є юридичною особою, зареєстрованою в установленому порядку, або був зареєстрований пізніше, ніж за шість місяців до оголошення про проведення конкурсу;
 • інститут громадянського суспільства відмовився від участі в конкурсі шляхом надсилання офіційного листа;
 • інститут громадянського суспільства перебуває у стадії припинення;
 • конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого строку подання конкурсних пропозицій та/або не в повному обсязі;
 • установлено факт порушення інститутом громадянського суспільства вимог бюджетного законодавства у попередніх двох бюджетних періодах.

Конкурс проводиться шляхом оцінювання поданих пропозицій інститутами громадянського суспільства відповідно до Порядку проведення конкурсу.

Додаток. Форми документів

13.07.2021 17:08