Інноваційна діяльність

Інноваційна інфраструктура

В області наявні такі основні об’єкти інноваційної інфраструктури: 

товариство з обмеженою відповідальністю «Нафто­га­зо­вий науково-технологічний парк» на базі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Основна функція - забезпечення організаційно-економічних та адміністративно-правових умов для реалізації на взаємовигідних умовах інвестиційних проектів. 

Робота парку спрямована на сертифікацію персоналу нафтогазової галузі відповідно до вимог міжнародної організації IWCF для потреб внутрішнього ринку та надання послуг нерезидентам України.

центр розвитку підприємництва «Бізнес-Інкубатор» на базі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Основними завданнями бізнес-інкубатора є надання комунікаційних, тренінгових, комп’ютерних та суміжних послуг, допомоги у фінансових питаннях (консультації щодо фінансової підтримки через фінансово-кредитні установи, сприяння у пошуку інших джерел фінансування), послуг зв’язку та надання інформації, послуг секретаря, послуг з безпеки та охорони.

Функціонує лабораторія інноваційних досліджень в економіці, яка  націлена на консолідацію та координацію  інноваційних наукових ідей. 

наукове містечко «Нова енергія» на базі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - сучасна платформа для отримання знань та повноцінний розважальний навчально-тренінговий комплекс, який дає змогу ознайомитися з науковими досягненнями, новими розробками та новітніми технологіями у сфері енергетики, відновних джерел енергії (енергії сонця, води, вітру тощо). Головний вектор навчань та тренінгів – це роль енергії та енергоресурсів у житті людини.

лабораторія захисту та комерціалізації інтелектуальної власності на базі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Даний підрозділ університету  відповідає за комерціалізацію науково-технічних розробок. Для вирішення низки  завдань у сфері інтелектуальної власності фахівцями лабораторії забезпечується  отримання охоронних документів на новостворені об’єкти права інтелектуальної власності університету та підтримання чинності патентів на раніше розроблені винаходи і корисні моделі, систематично надаються консультації щодо патентного пошуку та оформлення заявок, оновлюється на офіційному сайті інформація про винаходи і корисні моделі університету, проводиться відбір та опис найбільш ефективних розробок.

центр трансферу технологій на базі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Основними завданнями центру є проведення кон’юктурно-економічних та маркетингових досліджень з метою виявлення потенційних партнерів з комерціалізації розробок, пошук потенційних інвесторів для фінансування робіт, пов’язаних з доведенням промислових об’єктів інтелектуальної власності до трансферу, участь у міжнародному співробітництві у сфері інтелектуальної власності в рамках програм і проектів.

Робота центру спрямована на вдосконалення конкурентоздатних технологій, продукції або послуг, а також приняття організаційно-технічних рішень виробничого адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і соціальної сфери.

національний контактний пункт 7 Рамкової програми Євросоюзу HORIZON-2020 «Енергетика» на базі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

НКП надається інформаційна та консультаційна підтримка українським   організаціям, університетам, науково-дослідним інститутам, підприємствам малого і середнього бізнесу з питань участі в проектах «Горизонт 2020», організовується методичний супровід спільної дослідницької діяльності, напрацьовуються пропозиції щодо вдосконалення структури взаємодії з ЄС. 

Детальна інформація на сайті:http://inno.nung.edu.ua/uk/ncp. 

відділ з питань захисту навчально-наукових результатів  на базі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Основними завданнями відділу є надання консультацій, оформлення заявок на отримання патентів і свідоцтв на реєстрацію авторського права на твори, супровод заявок від науково-педагогічних працівників університету, організація участі університету на регіональних, всеукраїнських та міжнародних виставках та форумах, підтримка підрозділів університету щодо пошуку організацій, які займаються наданням фінансової підтримки науковим дослідженням, допомога у написанні грантових заявок, пошуку партнерів за кордоном для виконання спільних науково-технічних проектів.

науковий парк «Прикарпатський університет» на базі При­карпатського національного університету імені Василя Стефаника

Основні напрямки роботи наукового парку – пошук грантового фінансування для виконання спільних проектів між науковцями та учасниками наукового парку, комерціалізація розробок, побудова стратегії для виведення розробок на ринок та пошук необхідного для цього фінансування, трансфер технологій, виставкова діяльність, бухгалтерський, фінансовий та юридичний супроводи учасників парку.

Діяльність наукового парку спрямована на розвиток енергозберігаючих технологій, нанотехнологій, біотехнологій, інформаційних технологій.

Національний контактний пункт  програми Євросоюзу HORIZON-2020 «Нанотехнології, сучасні матеріали та передові промис­ло­ві виробництва» на базі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Головна функція – реалізація завдань Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» згідно із тематичними напрямами: інформаційна, консультативна, навчально-інформаційна діяльність, створення баз даних, практична допомога.

Підрозділом проводиться діяльність щодо інформування громадськості щодо наукових і науково-технічних програм Європейської Комісії, залучення українських дослідників та представників бізнесу до участі в оголошених конкурсах.

Детальна інформація на сайті: http://ncp.pu.if.ua.

Івано-Франківська обласна організація Товариства винахідників і раціоналізаторів України

(м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 62-А, тел. 54-73-67)

Основними завданнями організації є розвиток творчої активності, сприяння набуттю і захисту прав суб’єктів інтелектуальної власності, проведення науково-практичних коференцій, конкурсів та оглядів, популяризація знань та досвіду в сфері інтелектуальної власності, виставкова і видавнича діяльність, виховання винахідницького резерву, організація зустрічей з творчими особистостями, співпраця з усіма учасниками інноваційного процесу.

29.07.2013 09:18