Доступ до публічної інформації

Інформація про систему обліку та види інформації, якою володіє апарат Івано-Франківської обласної державної адміністрації

Для забезпечення збереження та доступу до публічної інформації документи, що знаходяться у володінні апарату облдержадміністрації, підлягають обов'язковій реєстрації у спеціальній системі обліку. Для реєстрації документів, що надходять до ОДА та надсилаються нею, розпоряджень ОДА в апараті ОДА застосовується єдина реєстраційно-контрольна картка бази даних «ДОК. ПРОФ 2.0».

Зазначена система дозволяє забезпечити виконання таких функцій:

- реєстрацію та облік вхідної кореспонденції;

- реєстрацію та облік вихідної кореспонденції;

- реєстрацію та облік розпоряджень облдержадміністрації з основної діяльності; з кадрових питань; про відпустки, відрядження;

- контроль за виконанням документів органів влади вищого рівня, розпоряджень ОДА та доручень керівництва ОДА;

- пошук документів за основними реквізитами та ключовими словамидокументів.

Усі документи в апараті облдержадміністрації формуються протягом діловодного року у справи відповідно до номенклатури справ структурних підрозділів апарату ОДА. Зведена номенклатура справ апарату ОДА складається з номенклатур справ структурних підрозділів апарату облдержадміністрації та погоджується в установленому порядку. Більшість документів зберігається у загальному відділі апарату облдержадміністрації.

За змістом інформація, якою володіє апарат облдержадміністрації, поділяється на такі види:

- правова інформація (інформація, яка міститься у законах України, указах Президента України, постановах, розпорядженнях Кабінету Міністрів України, наказах міністерств та інших відомств України)

- інформація про фізичну особу (інформація про працівників розпорядника інформації та керівний склад структурних підрозділів облдержадміністрації, районних державних адміністрацій)

- інформація з обмеженим доступом (конфіденційна, таємна та службова)

- інші види інформації (інформація, яка міститься в розпорядчих актах, дорученнях, протоколах, листах, інформаціях, надісланих до центральних органів влади, місцевих органів влади, інших суб’єктів, і отримана від них та внутрішніх документах, створених у процесі діяльності розпорядника інформації).

06.07.2013 06:54